សង្សារល្ងង់ - Stupid Love ភាគទី៤ (ភាគបញ្ចប់) - (Life Series Ep4) - [Sastra Film]

0 Просмотры
Издатель
ត្រូវឈប់គិតពីវិធីឲ្យគេត្រឡប់មកស្រលាញ់យើង ហើយត្រូវត្រឡប់មកស្រលាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនៗវិញ ព្រោះក្តីស្រលាញ់ទាំងអស់នឹងកើតឡើងក្រោយពេលដែលយើងចេះស្រលាញ់ខ្លួនឯង...


ខ្សែរឿងជីវិត #សង្សារល្ងង់​​​ ភាគបញ្ចប់ រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នារីម្នាក់ មានផ្សាយជូនទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ #បាយ័ន​​​​ និង Live ផ្ទាល់នៅលើ Facebook និង Youtube #SastraFilm​​​​ រៀងរាល់ថ្ងៃ #ព្រហស្បតិ៍​​​​ និង #សុក្រ​​​​ វេលា #ម៉ោង៩យប់​​​​
ទស្សនាភាគទី១ https://www.youtube.com/watch?v=p1QiqdNuSYM
ទស្សនាភាគទី២ https://www.youtube.com/watch?v=fFAJvJUhBAg&t=2074s
ទស្សនាភាគទី៣ https://www.youtube.com/watch?v=rSQSUAkilRg


© ផលិត និងរក្សាសិទ្ធិ ដោយ Sastra Film ផលិតឆ្នាំ ២០២១#សង្សារល្ងង់​​​​ #ផលិតកម្មសាស្រ្តា​​​​ #ខ្សែរឿងជីវិតទី១៣​​​​ #StupidLove​​​ #sastrafilm​​​​ #lifeseries​​​​ #bayontv​​​​ #khmerseries​​​​ #khmerfilm2021​​​​ #Khmermovie​​​​ #Khmerdrama​​​​ #BestSeries​​​​ #Inspiredfilm​​​​ #រឿងភាគខ្មែរថ្មី​​​​ #EducationalSeries​​​​ #TvLifeSeries​​​​ #FacebookLifeSeries​​​​ #YoutubeLifeSeries​​​​

Admin C
Категория
Фильмы
Комментариев нет.