દેરાણી જેઠાણી ભાગ-5- || Derani Jethani || Gujarati Short Film II Gujarati Natak II Colors Studio Kp

2 Просмотры
Издатель
Title :- દેરાણી જેઠાણી ભાગ-5- || Derani Jethani || Gujarati Short Film II Gujarati Natak II Colors Studio Kp
LIKE + SHARE + COMMENT + SUBSCRIBE

દેરાણી જેઠાણી ભાગ-1- https://youtu.be/ag_g67MjOss
દેરાણી જેઠાણી ભાગ-2- https://youtu.be/gOAKeg5-o74
દેરાણી જેઠાણી ભાગ-3- https://youtu.be/H3X5cfrZKwQ
દેરાણી જેઠાણી ભાગ-4- https://youtu.be/N54P0CtaaIw

Artists:
Bhupatbhai Sutriya
Bhartiben Thakkar (Baa)
Bhavdip Alagiya
Kajal Davda
Mira Ahir
Naresh Jogani
Dop/Editing/Director :-Pm Gujarati Studio Surat
Writer / Nareshbhai Jogani
Director / Mahesh Kothiya,
Producer / Kamal Patel
Label : Colors Studio KP
Copyright : Colors Studo KP
#DeraniJethani
#gujaratishortfilm
#KpGujarati

Special Thanks.
KP Gujarati Studio
PM Gujarati Studio
CK Gujarati Studio
Категория
Фильмы
Комментариев нет.